Marknadsanalyser & Utbildning I Teknisk Analys

Mikrit Trading

Marknadsanalyser

Här hittar du  marknadsanalyser på index, valuta råvaror och aktier

Videoteket

Videoteket är en samlingsplats där du har möjlighet att förkovra dig i olika områden inom teknisk analys.
Som medlem får du tillgång till över 30 timmar med utbildningsvideor inom teknisk analys.

Krönikor

Försöker skriva lite då och då om de problem som man stöter på inom trading och då främst när det gäller den mentala biten vilket är en stor del i om du kommer att lyckas att bli en konstant lönsam trader.

Medlemssida

Som medlem får du tillgång till utbildningsvideor inom olika områden som Supply/Demand (Hur man identifierar och använder de zoner som jag handlar på samt delar med mig av på Twitter.). Hur du identifierar viktiga större nivåer i marknaden vilket kommer hjälpa dig att läsa av vart marknaden med stor sannolikhet är på väg samt bli en bättre swingtrader. Hur du hanterar din risk och hur du ska agera för att inte åka på stora förluster vilket är det absolut viktigaste området inom trading. (Video om riskhantering och hur du på ett enkelt sätt kan planera dina trades). Med hjälp av denna video så kommer du få jobba hårt för att tömma ditt konto.
Strategier som går ut på att identifiera när köpare/säljare hamnar fel och hur du kan utnyttja det till din fördel. The Trap (video). Samt ta hjälp av divergens mellan pris och RSI eller Stochastik.
Flera videos om ren teknisk analys som jag anser fungerar i marknaden. (Fibonacci Retracements, Fibonacci Extensions, Rotation Candles (Lär dig att se vilken sida som (säljare/köpare) dominerar och hur du läser av när du har en edge att gå kort eller lång i marknaden.))

Dagliga marknadsanalyser på index som DAX, SP500, OMXS30, EURUSD, WTI.
Marknadsanalyser i videoformat där jag varje helg går igenom ovan marknader och försöker reda ut vart de större marknaderna är på väg.

Du får även tillgång till en mobilapp där du enkelt kan läsa marknadsanalyser, titta på videoanalyser och samtliga utbildningsvideor samt även få notiser vid nya inlägg så du inte missar något.

Nyheter på medlemssidan


Ny video Rangehandel som visar hur man identifierar en range samt hur man ska agera i dessa situationer. När marknaden går in i en range så tar den över supply/demand, stöd/motstånd samt fibonacci vilket ofta leder till förvirring och ett flertal förlustaffärer på rad. Att lära sig identifiera en range i tidigt skede är av stor vikt och ger dig ytterligare en edge i din handel.

Ny video Divergens där du lär dig att använda divergens med hjälp av RSI eller Stochastic vilket ger dig ytterligare ett verktyg att använda i kombination med viktiga nivåer och zoner.

Ny video Struktur där jag går igenom hur man identifierar Stöd/Motstånd och hur man kan utnyttja det för att få en bättre förståelse vart köpare/säljare finns. Denna metod fungerar lika bra på aktier som index och valuta.

Ny video Trading The Trend vilket är en video som lär dig att hantera trender och förstå hur de fungerar samt vart i trenden pris befinner sig. Med hjälp av denna video så kommer du få en bättre förståelse för hur du ska tänka och planera dina trades samt spå kommande större rörelser. Att handla med trenden är i sig en edge men man måste också förstå i vilken trend marknaden befinner sig i utifrån den timeframe man handlar på och på så vis hålla sig på rätt sida vilket ibland inte är det lättaste.

Ny video Rotation Candles som tar upp hur man kan identifiera säljare/köpare i marknaden.

Ny video Trading With Zones som tar upp hur man identifierar och handlar på zoner.

Ny strategi (Video) “The Trap” som tar upp hur man kan utnyttja säljare/köpares misstag.

Ny video som tar upp hur man identifierar viktiga nivåer i marknaden samt blir en bättre swingtrader.

Ny videoserie är nu under uppbyggnad där jag steg för steg går igenom och lär ut det som jag anser är viktigt att kunna inom teknisk analys för att bli en bättre trader inom både swingtrading och daytrading.
Videorna tar upp följande områden:
1: Fibonacci Retracements (Klar och publicerad)
2: Fibonacci Extensions (Klar och publicerad)
3: Struktur
4: Rotation Candle (Klar och publicerad)
5: AB=CD Pattern (Klar och publicerad)

 

 

CTM omvänd huvud skuldra på gång.

CTM som jag skrivit tidigare om på Twitter har vänt ner kraftigt från sitt motstånd och har nu eventuellt påbörjat en omvänd huvud skuldra formation där vi är inne i den högra skuldran just nu. 100 kr är således en väldigt viktig nivå på nedsidan och ett brott av den negligerar huvud skuldra formationen samt lär trigga en rörelse ner mot 87 kr.Brott av motståndszon 113-117,50 skulle enligt formationen trigga en rörelse tillbaka upp till föregående topp (ATH). Dock finns såklart flera motstånd på vägen upp som man ska ha koll på där det första finns vid 127 kr.

USDSEK dubbeltopp vid större motståndsområde

USDSEK har gort en dubbeltopp vid större motståndszon och jag ser stor sannolikhet för i första hand ett test av 8,74. Tas motståndet ut på uppsidan så kommer en rörelse med största sannolikhet att triggas upp mot 9,38.På nedsidan finns mindre stöd vid 8,97-8,95 samt 8,90-8,88. Brott av dessa och nästa större stöd finns vid 8,74 vilket är en stor och viktig nivå. Om 8,74 tas ut så lär vi se en rörelse ner mot 8,50.

Bitcoin farligt nära brott av viktigt stödområde

Bitcoin har en flatbottnat triangelformation där vi har lägre toppar och flata bottnar. Formationen i sig är negativ och ett brott av stödområdet kommer mest troligt att trigga större rörelser på nedsidan där man i första hand ska ha koll på 4800 området vilket är ett stödområde samt fib extension (1.27) och därefter superstödet nere vid 3000. Positivt om falskt brott ner och etablering ovan fallande trendtak vilket då skulle innebära en rörelse i första hand upp mot 7400 zonen.

EURUSD testat av weekly demand.

EURUSD har testat av weekly demand nere vid 1.12 efter att ha gjort en fem vågors nedgång. Sannolikheten för en lite större rekyl upp ser bra ut i mina ögon. Kortsiktigt så har vi motstånd här vid 1.1420-1.1450. Mest troligt så får vi återtest av stödområdet 1.1340-1.1322 för att därefter passera motståndet och utmana stora och viktiga nivån 1.1530. Zonen är 1.1500-1.1530 där just 1.1530 är en väldigt viktig nivå. Etablering ovan den och jag tror vi kan gå hela vägen upp mot 1.1730 men man ska vara försiktig vid 1.16 där första större motstånd finns. Troligt scenario om 1.1530 tas ut är att pris går upp och tar ut motståndet vid 1.16 och söker likviditet i området mellan 1.1624-1.1640 för att därefter göra ett återtest av 1.1530.Brott av 1.12 zonen och mycket negativt där vi i så fall kan förvänta oss stora nedgångar.

Marknadsanalys 2018-11-18 OMXS30, DAX, SP500, EURUSD, Olja (WTI)

Marknadsanalys 2018-11-18 där jag går igenom OMXS30, DAX, SP500, EURUSD, Olja (WTI) inför måndagen.Pratar en hel del om vikten av att kliva åt sidan i vissa perioder och att man inte alltid måste vara inne i marknaden eller ta trades. 

Ny video Rangehandel

Ny video Rangehandel.En video som visar hur man identifierar en range samt hur man ska agera i dessa situationer. När marknaden går in i en range så tar den över supply/demand, stöd/motstånd samt fibonacci vilket ofta leder till förvirring och ett flertal förlustaffärer på rad. Att lära sig identifiera en range i tidigt skede är av stor vikt och ger dig ytterligare en edge i din handel.

SP500 befinner sig i en större konsolidering

SP500 befinner sig i en större konsolidering där större viktig nivå på uppsidan är 2755-2766 där även 200-MA befinner sig. Brott av den zonen och sannolikhet för ett lite större uppställ där inte omöjligt att motstånd och dubbeltopp 2805-2820 kan tas ut.På nedsidan är det 2683-2670 vilket också var ett tidigare gap som är av intresse och tas den ut så stor sannolikhet för återtest av föregående low nere vid 2608 med potential att även vilja testa av det större stödområdet strax under 2580-2545.2732 är en fibnivå man absolut ska ha koll på i det korta.

EURUSD står och knackar på sitt motstånd

EURUSD håller sig kvar uppe vid sitt motstånd och sannolikheten för ett brott upp ökar ju längre den hänge här. På nedsidan är det fortsatt samma zon som gäller och inte omöjligt att vi ska ner dit igen men ju längre pris stannar här uppe desto större sannolikhet för brott upp. 

Guld brutit ner under sin stödzon 1212-1206

Guld har brutit ner under sin stödzon 1212-1206 och mest troligt med test av 1185-1183 samt konsolidering mellan 1206-1185. Större viktig zon finns nere vid 1174 där svansen pekar ända ner till 1160 vilket är ett viktigt och intressant område om 1185 tas ut på nedsidan.Motstånd 1206-1212 och därefter 1238-1249 vilket nu testats av en gång tidigare där även en fib 38% nivå ligger.

Kinnevik B nära intressant stödområde

Kinnevik B närmar sig intressant stödområde vid 235 kr. En tekniskt intressant nivå och stort stöd.Motstånd finns vid 254, 262. Större nivå finns uppe vid 280.