Vill visa hur effektiv en AB=CD pattern kan vara för att ta fram targets.
Just i detta fall så fortsatte kursen en bit till under target men du har väldigt bra sannolikhet att kursen kommer ner till en AB=CD innan ny rekyl påbörjas.