Grunden för att kunna handla swingtrading eller för den delen trada kortsiktigt med hjälp av swingnivåer är att förstå och kunna läsa av stöd/motstånd, Supply/Demand samt kunna läsa strukturen i det korta.
Utan den kunskapen kommer du aldrig att kunna ta exakta nivåer med liten risk och du kommer inte heller att kunna planera din trade såsom risk/reward.
Ett bra exempel är följande: 12480 identifierad som viktig motståndsnivå och således ett bra pris att korta. Men innan traden tas så är det extremt viktigt att läsa av vart närmsta stödnivå finns för att kunna bedöma om det är värt att ta traden samt att din risk/reward får en bra ratio. Den bör alla gången vara minst 1:2 för att ta en swingtrade då en hel del kommer att bli utstoppade.

Här har vi identifierat ett område 12480-12520 som har starkt motstånd samt att det finns ett före detta motstånd vid 12440 som tagits ut och således ett område mellan 12440-12480 som potentiellt squeeze-område.
Vi måste då först se över vart vi har rimliga targets på nedsidan om vi går kort på 12480. Dessa är 12440, 12410 samt 12380.
Först efter att vi identifierat våra potentiella targets på nedsidan bestämmer vi oss för om vi tycker att det är värt att gå kort på 12480.
I detta fall så anser jag det mycket värt då jag kan ha en stopp på 25 punkter och ett första target på 40 punkter.

När vi väl är inne i traden och är korta så måste vi också kunna läsa av rörelserna och strukturen i det lite kortare så vi hela tiden kan få en känsla för när och var bulls kommer att komma in för att försvara sina områden. På så vis är vi förberedda och får inte panik när det rekylerar upp från vissa nivåer. Priset rör sig ju inte linjärt även om det är det man såklart önskar när man är inne i en trade.
Vi behöver även förstå och läsa in nya nivåer som skapas på vägen ner så vi vet när vi trailar våran stoploss vart vi kan placera den med minsta risk för att bli utstoppade på eventuella motrekyler.

Vi kan på så vis snabbt få en känsla för vart vi ska börja skala av positionen och börja planera den i minsta detalj så vi inte bara sitter och väntar på en nivå under en stark stödnivå och på så vis riskerar att få ge tillbaka hela vinsten ifall bulls klarar att hålla stödnivåerna.

I detta fall så har vi oavsett vad som händer lyckats göra en bra trade där vi tagit in delvinst vid viktiga stödområden där vi anser att bears kommer få problem att ta ut och vi blir även utstoppade under vårat entry då vi trailat stoppen så fort vi kommer ner till ett större område där vi ej kan veta vad som kommer hända men kan förvänta oss att det absolut kan vända upp från.

Lägg därför massor med tid på att lära dig identifiera dessa nivåer och träna, träna och träna på att identifiera och ta ut dessa.
För att kunna göra perfekta serve-ess i tennis så måste du stå och nöta i hundratals timmar innan dessa sitter som ett rinnande vatten. Detta gäller såklart också i trading.