Guld återtestar sin utbrottsnivå 1193 vilket är en viktig nivå. Om bulls klarar att relativt snabbt ta tillbaka den nivån så kan det gå rätt snabbt upp mot i första hand 1206-1212 men då också ökad sannolikhet för utbrott på ovansidan.
Klarar den ej ta tillbaka 1193 så är det 1173 som jag tror den kommer ta sikte på vilket är ett stort men starkt stödområde där även fib 61,8 finns.