WTI uppe vid sitt större weekly motstånd 75,82 och inte helt oväntat om vi ser rekyl / konsolidering mellan 76-74.
Om etablering under 73 negativt. Finns stöd vid 72 men frågan är om inte pris i så fall vill ner mot 71 igen.
Mest troligt konsolidering och eventuellt test av 76,60 nivån. Dock inget bra läge att ta in lång position här då risk är hög för rekyl samt att den befinner sig strax under ett större motstånd.