Nordea utmanar sin sista stödnivå 77:-. Kan inte den hållas så ser vi 67 kr vilket är en nivå som med största sannolikhet kommer att hålla för en lite större resa upp.
Motstånd finns vid 85, 91 samt 96,80 där 85 är en mycket viktig nivå.