OMXS30 konsoliderar vid sitt motstånd. Ett brott av 1550 lär sätta fart på indexet och då i första hand upp mot 1565-1570.
Tas den nivån ut så är det öppet ända upp mot 1590-1600.
Stöd på nedsidan 1530-1525 samt intressant område nedan vid 1517 där gapet finns samt fibnivå. 
Formationen ser rätt bullish ut med en omvänd huvud skuldra formation.