Guld har brutit ner under sin stödzon 1212-1206 och mest troligt med test av 1185-1183 samt konsolidering mellan 1206-1185. Större viktig zon finns nere vid 1174 där svansen pekar ända ner till 1160 vilket är ett viktigt och intressant område om 1185 tas ut på nedsidan.
Motstånd 1206-1212 och därefter 1238-1249 vilket nu testats av en gång tidigare där även en fib 38% nivå ligger.