Bitcoin har en flatbottnat triangelformation där vi har lägre toppar och flata bottnar. Formationen i sig är negativ och ett brott av stödområdet kommer mest troligt att trigga större rörelser på nedsidan där man i första hand ska ha koll på 4800 området vilket är ett stödområde samt fib extension (1.27) och därefter superstödet nere vid 3000. Positivt om falskt brott ner och etablering ovan fallande trendtak vilket då skulle innebära en rörelse i första hand upp mot 7400 zonen.