USDSEK har gort en dubbeltopp vid större motståndszon och jag ser stor sannolikhet för i första hand ett test av 8,74. Tas motståndet ut på uppsidan så kommer en rörelse med största sannolikhet att triggas upp mot 9,38.
På nedsidan finns mindre stöd vid 8,97-8,95 samt 8,90-8,88. Brott av dessa och nästa större stöd finns vid 8,74 vilket är en stor och viktig nivå. Om 8,74 tas ut så lär vi se en rörelse ner mot 8,50.