Efter att ha testat av 70,85 så föll CTM tillbaka ner under sin viktiga nivå.
Just nu är pris nere och testar av 62-59 området vilket är nästa större stödområde och om köpare kommer in så är det framförallt 70,85-73 som är större viktigt motstånd på ovansidan. Dock ska man ha respekt för 67:-. Trenden är kraftigt ner och med tanke på hur positiv börs vi haft sedan slutet på december så handlas CTM väldigt dåligt. Känns som att det behöver komma en riktigt positiv nyhet för att köpare ska vara villiga att handla upp aktien. Om 59:- tas ut på nedsidan så är det fortsatt 50:- som gäller.

Catena Media utmanar viktig stödnivå

Catena Media har allt annat än en positiv trend och utmanar just nu ett större viktigt stödområde 70 kr. Om pris snabbt kan etablera sig ovan 70 nivån så har vi ett falskt brott av stödet vilket ofta tenderar att dra pris snabbt i motsatt riktning. Om så sker så möter nästa motstånd upp vid 81,50-84. Etablering ovan den nivån och nästa större motstånd finns vid 100 kr.
Brott av 70 kr och då framförallt 67 lär trigga en rörelse ner mot 62-59 kr. Skulle den nivån tas ut så är det 50 kr som ser ut att bli en stor viktig nivå på nedsidan. Med andra ord befinner sig pris vid en avgörande och viktig nivå vilket man ska bevaka noga.