OMXS30 uppe och testar av viktigt motstånd 1622 där etablering ovan öppnar upp för test av 1650-1654.  Brott av 1610 öppnar upp för återtest av utbrottsnivå 1592 vilket är en viktig nivå i det korta. Brott av den och pris återigen inne i sin föregående range där 1575-1572 kommer i spel. 1546-1540 fortsatt viktig nyckelnivå på nedsidan. Om snabb rörelse upp mot 1650-54 så väldigt bra odds för större rekyl ner därifrån där man då  i första hand ska ha koll på området vid 1620.