OMXS30 har gått väldigt starkt där köparna även lyckades med att ta ut tidigare större toppar (1680). Säljare kom in och visade framfötter först vid 1700 där det större sista motståndsområdet finns (1700-1720). Viktigt område att ha koll på är 1700-1720 där 1720 är tidigare ATH. På nedsidan tittar jag på 1680 vilket är föregående toppar och där det tog emot i fredagens handel. Brott av 1680 öppnar upp för 1654-1650 området och klarar säljare hålla emot på ovansidan så kan vi nog se konsolidering mellan 1720-1700 – 1654-1650 där 1680 då kommer att agera både stöd och motstånd i det korta. Etablering under 1650 öppnar upp för större rekyl ner mot 1550-1540.
Etablering ovan 1720 där vi ser några större gröna staplar och därefter en inledande rekyl ner mot stöd för att därefter vända upp och ta ut föregående high vore väldigt bullish och öppnar då mest troligt upp för rejäla uppgångar på sikt.