SP500 fortsatt starkt momentum med högre bottnar och toppar och utmanar nu återigen ATH.
Efter att ha tagit ut större viktig nivå vid 2862 så har SP500 etablerat sig i en kanal (spike & channel) där den nu tagit sig hela vägen upp till föregående ATH nivåer. Detta är såklart en väldigt viktig nivå framöver oavsett vad som sker i det korta. Det mesta talar för brott av 2941 men det intressanta är hur pris beter sig efter det. Stor rörelse upp mot ex 3000 för att därefter inleda en rekyl där större stödnivå håller för att därefter göra en ny topp vore väldigt bullish och öppnar upp för betydligt högre priser. Men där är vi inte nu och en nivå i taget som gäller. Stöd finns vid 2910-2905 och ett första tecken på svaghet skulle vara om den nivån tas ut. Nästa stöd och även swinglow är 2893-2886. Större viktig stödnivå är 2865-2862 och brott av den nivån och då framförallt även 2850 öppnar upp för lite större nedgång mot 2815.
Etablering ovan 2941 och vi är ute på okänd mark men ett troligt target skulle då vara uppe vid 3000. 
Ett getöga på oljan är ingen dum ide då om ex fortsatt nedgång i oljan samt falskt brott ovan 2941 skulle kunna trigga en lite större rekyl ner i SP500. Men så länge vi har högre bottnar samt toppar intradag så är det fördel bulls.