Olja (WTI) vände ner kraftigt efter att ha tagit ut en större viktig nivå på ovansidan. Intressant är om detta är början på en lite större rekyl ner eller bara en snabb korrektion för att stoppa ut svaga händer som köpt på utbrott ovan 64,50. En fullt rimlig rekyl i oljan vore ner mot 57 området utan att äventyra uppgången. Dock väldigt tidigt att sia om och i det korta så är 63-63,40 en viktig nivå där etablering ovan 63 öppnar upp för 64,30-64,65. Skulle pris klara att snabbt etablera sig ovan 64,65 så innebär det med största sannolikhet att detta endast är en snabb korrektion på nedsidan.
Stöd finns vid 62,50 och därefter 61,70-61,40 vilket är lite större viktig nivå i det korta.
Med tanke på att korrelationen mellan US index och Olja varit stor sista året (WTI toppade ur samtidigt som SP500 samt bottnade samma dag) så kan det vara klokt att ha ett getöga på oljan och dess utveckling då en större rekyl ner ökar sannolikhet att det så även kan smitta av sig på US index.