Olja WTI återigen uppe och testar av fallande motstånd. Då oljan var ledande i denna nedgång så inte helt fel att fortsatt ha koll på nyckelnivåer. Brott av 62,50 öppnar upp för större uppgång mot i första hand 64,60 där vi då också har tagit ut fallande trend (positivt).
På nedsidan är det fortsatt 200-MA 60,80 av vikt och därefter 60 området där större stödområde finns. Brott av detta område väldigt negativt och triggar större nedgång ner mot 58-57 området där även fib 38,2 av uppgången ligger. (57,20)