SCA B har rekylerat ner till en tekniskt intressant nivå 74-75 kr där den även gjort en AB=CD rörelse. Ska köpare ta tag i detta så bör det ske här nere och tekniskt så vill man inte se att pris etablerar sig under 74 kr vilket då öppnar upp för 66,50. Så länge pris ej etablerar sig under 74 så finns goda förutsättningar för i första hand 83-84 kr och skulle pris klara av att även ta ut 200-MA så öppnar det upp för 92-94 kr.

Det som oroar lite om man zomar ut i chartet är en potentiell huvud skuldra formation. Dessa är dock inga pålitliga formationer förrän de satts i spel samt kräver att pris kommer ner och tar ut 66,50. Men rent tekniskt skulle det kunna trigga en rörelse ända ner till 44 kr.