Oljan handlas väldigt svagt och har nu återtestat viktigt stödområde där ett brott av 50,40-49,50 vore väldigt negativt som jag ser det och då stor sannolikhet för återtest av januari botten. Just nu har den varit nere och testat av stöd igen och då eventuellt gjort en dubbelbotten. Beskjutning av tankfartyg i gulfen satte fart på oljan men so jag ser det så måste 54,50 tas ut för ett lite mer positivt scenario. Motstånd fortsatt 53,70-54,50 och brott av det öppnar upp för 57,20. US index har hållit emot bra trots nedställ i oljan men vi ser också att de får väldigt svårt att gå på uppsidan så fort WTI blir svag så bra att ha koll på WTI fortsatt för sentimentet på börsen och då framförallt ha koll på nyckelnivåer.