SP500 fortsätter att ta ut motstånd och respektera stöd. Just nu har vi en form av stigande kanal som den jobbar sig uppåt i där vi just nu befinner oss rätt nära taket. Man kan ta hjälp av detta tak och använda sig av det för att skala av lång position då vi ej har så mycket annat att gå på förrän 3370. Stöd finns i form av föregående toppar 3300-3296 och därefter 3280 stödet.
Stödområdet nere vid 3263 vilket är själva utbrottsnivån som vi testade av föregående fredag är fortsatt av vikt på nedsidan vid eventuell större rekyl ner.