WTI fritt fall efter att ha tagit ut större stödnivå

WTI har fallit kraftigt efter att ha tagit ut större stödnivå och nu vid ett kluster med mindre stöd där 44,90-44,28 är en föregående botten. Som jag varit inne på tidigare så innebar brott av stöd uppe vid 49,50 ett snabbt dropp ner där större stöd finns först nere...