OMXS30 fortsätter att visa styrka trots avvaktande handel i US index där vi nu fått ett test av demand 1822-1815 för att därefter återigen utmana motstånd 1840 som jag gått igenom tidigare. 1800 området fortsatt av vikt på nedsidan och positivt ur ett swingperspektiv så länge pris ej etablerar sig under.
På ovansidan är det relativt öppet ovan 1840 och som jag pratade om i helgens videoanalys så finns i stort sett inga motstånd förrän uppe vid 1874-1880.
För er som handlar termin så viktigt att komma ihåg att rulla till ny månad då det är lösen idag. Detta gäller på samtliga index då det är Quadruple Witching.