LEO har kämpat med 34-34,78 nivån under en längre tid och gör nu ett seriöst försök att ta ut detta motstånd vilket då öppnar upp för rörelse upp mot 38,40. Dock ska man såklart se upp lite med 200-MA vilket i skrivande stund befinner sig vid 36,70.
Nu av vikt att pris ej snabbt etablerar sig under 34 kr igen vilket då återigen öppnar upp för test av 32,35.