Nordea bröt upp igenom viktigt större motstånd i nov (72 kr) och har därefter handlats i intervallet 77,50-72 för att därefter återigen falla ner och etablera sig under viktigt stöd vid 72 vilket nu återigen är av vikt på ovansidan och ett område att skala av lång position vid. (Utifrån ett swingtrading perspektiv. Se Vad är teknisk analys och vad har man det till på min Youtube kanal där jag går igenom detta).
Detta innebär att vi nu återigen har ett handelsintervall mellan 67-72. Etablering under 66,10 betydligt mer negativt då vi också om så sker bryter ett stigande stöd vilket då öppnar upp för rörelse ner mot större viktigt stödområde 63,80-62,80.

Uppdaterad graf där vi nu utmanar motståndet uppe vid 72 vilket är ett område att skala av ur ett swingtrading perspektiv.