DAX rör sig i en större nedåtgående kanal med snabba slag åt båda håll. För ett mer positivt scenario så behöver kanaltaket tas ut = bullflagga. Snabba rörelser både upp och ner borgar för fortsatt hög volla då inga naturliga stöd/motstånd skapas på mindre timeframe. Av vikt har vi nu kanalbotten samt stödet från igår 13594-13571. Etablering under öppnar mest troligt upp för test av större stödområde nere vid 13400.
På ovansidan är det fortsatt 13950-14000 som är av vikt samt att ha koll på kanaltaket.
Daily chart