OMXS30 har gått in i en näst intill euforisk fas och alltid bra att zooma ut och försöka se helheten.
Det som är  av intresse är dels den större stigande kanalen och då framförallt kanaltaket samt större fibnivå uppe vid 2300. Dessutom har vi ett target på just 2300 om man jämför rörelsen i punkter från år 2000. (Den sista euforiska rörelsen upp). Skulle DAX och SP500 bryta upp igenom sina motstånd här så ökar odds markant för att vi nog kommer att få ett test av kanaltaket samt större fibnivå uppe vid 2300.
På nedsidan har vi 2055-2036 som större intressant område vilket förr eller senare kommer att testas av. = starten på denna eufori. 
I det korta finns ett gap nere vid 2168 vilket man ska ha koll på samt stöd 2159-2150. Etablering under 2150 och vi har ett nytt mönster vilket då också mest troligt öppnar upp för test av 2138.