Embracer har tagit ut motstånd och har nu viktigt stöd här vid 235-230 där etablering under öppnar upp för i första hand 215 kr. Gap och större viktig nivå finns fortsatt nere vid 200 kr.
På ovansidan har vi fortsatt stigande motstånd att se upp med och framförallt om det sammanträffar med större motståndsområde uppe vid 260-265 kr. Etablering ovan 265 och nästa delmål är då 283 kr.