Embracer höll sitt stöd och är nu återigen uppe vid sitt kanaltak (250) vilket är ett område där det kan stöta på patrull. Större motstånd finns fortsatt uppe vid föregående topp (260-265).
Har flyttat ned stödet lite i och med de staplar som skapats när det testades av (se föregående analys) där vi nu har 230-227 som viktigt stödområde. Etablering under öppnar i första hand upp för 215 och därefter större stödområdet nere vid 200 där vi också har stigande kanalbotten.