OMXS30 fortsätter att gå starkt och börjar nu närma sig större intressant område uppe vid 2300. I det korta så finns stöd nere vid 2228-2222 där vi bröt upp från gårdagens konsolidering. OMX handlas rätt likt SP500 där varje stödområde respekteras. Negativt i det korta först om vi bryter detta mönster. I det lite större så är 2184-2179 fortsatt av vikt på nedsidan.