Astra Zeneca har en spännande formation (omvänd huvud skuldra) där den nu utmanar viktigt större motstånd vid 900.
Fördelaktigt köp skulle nu vara om vi rekylerar ner mot stödområde vid 865-857 kr i kombination med att vi befinner oss ovan kanaltaket vilket då också kommer att hjälpa till som stöd. Väldigt fin R/R där nere för i första hand tillbaka upp mot 900 och därefter upp till 932 kr där nästa större motstånd finns. Etablering ovan 900 utan rekyl och man ska se upp med 200-MA vilket i skrivande stund befinner sig uppe vid 914 kr. Odds då bra för ett återtest av just 900 vilket då blir stöd av vikt på nedsidan.
Etablering under 857 negativt och då ökar sannolikhet för att detta var ett falskt brott upp vilket oftast leder till en kraftfull rörelse i motsatt riktning.