Astra Zeneca har inlett konsolidering efter att ha tagit ut viktigt motstånd vid 932 kr. Vi har nu fått ett återtest av stödområde (932-926) vilket ur ett swingtrading-perspektiv är ett fördelaktigt område att gå lång med stopp under 926 kr. (Se föregående analys längre ner i flödet 20 maj).
Nytt mindre motstånd finns nu vid 956-961 kr vilket är ett bra område att skala av position vid då sannolikhet finns att aktien inleder konsolidering mellan föregående stöd och mindre motståndet här uppe. Etablering ovan 961 öppnar mest troligt upp för fortsatt uppgång mot 1014-1023 kr.