OMXS30 kom så ner till sitt viktiga stödområde vid 2250 där vi också fick ett återtest av själva kanaltaket som vi tidigare bröt upp från samt att det även var ett likviditetsområde.
Detta stödområde är fortsatt av vikt på nedsidan, dock i och med gårdagens rörelse så har jag ritat om zonen till (2251-2248).
På ovansidan har vi lite likviditet ovan 2275 upp mot föregående topp 2280-2286.  Då trend är starkt upp och framförallt då vi brutit upp och etablerat oss ovan kanaltaket så är detta främst ett område för scalp om man går emot kort samt såklart att skala av lång vid samt säkra stop då 2275 har potential att agera stöd.
Etablering ovan 2280 och nästa intressanta område på ovansidan är 2300 där vi har större fib extension.