Astra Zeneca har konsoliderat mellan motstånd vid 956 och stödområde 932-926. (se tidigare analys en bit ner i flödet)
Under tiden så har en bullflagga byggts upp där den nu brutit ur den samt även nu gör ett försök att ta ut motståndsområdet. Lyckas den nu etablera sig ovan 960 så bra odds för en större uppgång upp mot i första hand 1000 kr där nästa kluster av motstånd möter upp.
Stängning under 956 öppnar upp för fortsatt konsolidering mellan just 956-926 kr.
Brott ner under 926 kr och betydligt mer negativt då detta öppnar upp för en större rörelse ner mot 897 kr där vi också har 200-MA.