Bitcoin återigen inne i sin range efter försök att bryta ner och etablera sig under 33500. Detta är fortsatt av vikt på nedsidan på daily chart.
Just nu testas det fallande motståndet av och håller det emot så lär vi se ytterligare ett test av 34630-33500 området. Tas det fallande motståndet ut så positivt och odds för att ta ut motståndsområde samt tidigare rangetaket vid 40k ökar markant vilket då om så sker öppnar upp för 43k där vi har större viktigt motstånd.