Bitcoin handlas i range mellan viktiga stödet nere vid 43k och motstånd uppe vid 47k vilket också är 50% fibnivå.
Just nu utmanas 47k återigen och etablering ovan öppnar mest troligt upp för en lite snabbare rörelse tillbaka upp till 51400 där vi har nästa större motståndsområde vilket sett ur ett swingtrading-perspektiv (vilket dessa analyser bygger på) är en nivå att skala av alternativt stänga lång position vid samt säkra upp sin stoploss. Sett ur ett riskperspektiv så är det sällan en bra ide att ta en ny lång position in i ett större motstånd då väldigt svårt att få en bra risk/return då det oftast blir större rekyler ner om stödet håller emot. Bättre att då invänta att pris etablerar sig ovan motståndet för att sen använda det som stöd vid ett återtest. 
Stödområdet nere vid 43k fortsatt av stor vikt på nedsidan.