GULD har återigen börjat röra på sig efter en tids trist konsoliderande vid 1760. Nu återigen uppe vid viktigt motstånd 1794-1804 samt det stigande motståndet. Knepigt område här då vi också har 200MA som möter upp och såklart återigen ett område att skala av vid om man är lång sett ur ett swingtrading-perspektiv vilket dessa analyser utgår ifrån.
Stöd finns nu nere vid 1760-1750. Etablering ovan 1803 och betydligt mer positivt som jag ser det. Dock har vi 1830 på ovansidan vilket man måste se upp med då det är en större viktig nivå men tror odds ökar markant att vi då kan ta ut detta område vilket då skulle öppna upp för en större rörelse på ovansidan då nästa större motståndsområde finns först vid 1912-1927.
Etablering under 1750 öppnar i första hand upp för 1730-1718 men då har vi mest troligt återigen 1760 som jobbigt område på ovansidan.