Evolution Gaming har gått starkt sen botten nere vid 1180 där köpare bestämt satte ner foten. Nu återigen nära sitt större fallande motstånd där vi också har fibnivå (61,8%) samt struktur från tidigare toppar. Sett ur ett swingtrading-perspektiv så alltid klokt skala av vid dessa nivåer då odds för en rekyl ner mot 1386-1366 ökar markant.
1386-1366 ser jag som ett viktigt område på nedsidan där etablering under på daily chart öppnar upp för att vi återigen kan ta oss ner mot större stödområde nere vid 1185-1150.
Etablering ovan 1510 öppnar mest troligt upp för en större rörelse upp mot tidigare ath uppe vid 1700.