EURUSD inne i en negativ trend där den tog ut viktigt stöd vid 1.1615 vilket kortsiktigt varit key på ovansidan. Efter att ha stannat upp och konsoliderat strax under motståndet samt då också skapat en positiv divergens på RSI(14) så fick vi ett brott upp igenom motståndet där vi då också skapade demand på 4h chart vilket i det korta nu är av vikt på nedsidan. (1.1620 – 1.1608)
Motstånd finns nu uppe vid 1.1700 vilket ger en bra risk/return att gå lång på demand med stopp under 1.1608 för att sikta på 1.1700. 
Etablering under 1.1608 negativt och öppnar då i första hand upp för 1.1550 på nedsidan där nästa stödområde möter upp.
4h chart

Daily chart