Evolution Gaming har återigen inlett konsolidering i sin föregående range (1600-1350) där den nu är nere och testar av viktigt stödområde samt 200-MA. (1386-1350) Detta är ett viktigt område då etablering under återigen öppnar upp för 1185-1150 där vi har nästa större stödområde samt att vi då återigen har etablerat oss under 200-MA.
På ovansidan har vi ett mindre motstånd vid 1448 och därefter ett lite mer intressant område uppe vid 1500-1510. Etablering ovan 1500 öppnar upp för viktiga 1600 vilket också är taket på denna range. (1592-1610) 
Räkna med fortsatt tvära kast så länge pris befinner sig mellan 1350-1600.