Storytel handlas svagt där den först och främst har etablerat sig under viktiga 180 kr vilket nu är key på ovansidan och betydligt mer positivt sett ur ett tekniskt perspektiv om pris kan etablera sig ovan den nivån.
Just nu utmanas det fallande stödet (kanalbotten) vilket varit av intresse under en längre tid. Ett första tecken på svaghet och att man ej ska fortsätta köpa kanalbotten var när pris etablerade sig under viktiga 180 kr = ett svaghetstecken.
Nästa större stödområde möter nu upp vid 145 kr (145-135). Kan vi få in en omslagsformation i detta område så bra odds för att vi kommer att se en studs upp mot viktiga 180 kr. (175-180)
Edge för att hålla och sikta på en större rörelse på ovansidan sker först om pris återigen kan etablera sig ovan 180 kr.