OMXS30 har så tagit ut sitt motstånd vid 2333 samt då också brutit upp från sin mindre range vilket vi handlat i under hela denna vecka.
I och med att vi nu etablerat oss ovan 2333 så öppnar det upp för test av 2356-2361 där vi har nästa motståndsområde av intresse.
Då 2333 är en fibnivå av vikt samt att vi nu också har ett nytt stödområde där (2333-2328) så väldigt intressant område på nedsidan.
Vi har också det tidigare fallande motståndet som nu möter upp nere vid detta stödområde.
Lite tvetydiga signaler då US inlett rekyl medan Europa fortsatt ser starka ut. Viktigt att fortsatt ha koll på DAX vilket fortsatt handlas i range.
Motstånd finns nu uppe vid 2356-2361.
Positivt så länge pris håller sig ovan 2330. Etablering under 2330 och betydligt mer negativt i det korta då det innebär att vi återigen har 2333 som motstånd att se upp med.