Ethereum har gått starkt efter att den bröt upp ifrån sin större triangelformation där den rört sig i en stigande kanal med första target uppe vid 4960 där vi har ett större AB=CD target. Pris nådde inte riktigt hela vägen upp och har nu brutit ur sin stigande kanal och tagit sig ner till ett första viktigt stödområde. (4380-4330). Etablering under på daily chart öppnar mest troligt upp för en större rekyl ner mot 3700 området för att stämma av utbrottsområdet samt taket på triangeln. I det stora så inget konstigt med det och dessutom gör den då en liknande rörelse som 2017. (se tidigare analys längre ner i flödet där jag går igenom tidigare rörelsemönster)
4380 kommer då återigen att bli ett område av vikt på ovansidan och då framförallt sett från ett swingtrading-perspektiv.
Trend positiv sett utifrån ett lite större perspektiv så länge pris ej etablerar sig under 3660.