GULD har satt rejäl fart efter att den tog ut sitt större viktiga motståndsområde uppe vid 1830. Just nu testas första intressanta motstånd av uppe vid 1876. Sett ur ett swingtrading-perspektiv så skulle jag nu gärna se en rekyl ner för att stämma av 1830 vilket nu är key på nedsidan samt viktigt stödområde. (1830-1820) Detta skulle om så sker ge en fin risk/return för att ta en lång position med stopp om pris etablerar sig under 1820 för en lite större swing upp mot 1920 området där ett första deltarget på vägen upp då skulle vara 1876. 
Skulle pris stanna kvar och konsolidera här uppe för att sen göra en större rörelse upp ovan 1876 så blir område här där pris nu befinner sig mest troligt ett stödområde att använda sig av vid rekyl ner.
Kom ihåg att din edge (och då inte bara sett utifrån risk/return) alltid är bättre om du inväntar rekyl ner för att sen köpa på ett stödområde än att hoppa in efter en större rörelse upp utan att rekyl inletts.