OMXS30 öppnade likt övriga index rejält svagt där den snabbt tog sig ner under viktiga 2280 området vilket öppnade upp för 2250 där köpare kom in.
2283 av vikt på ovansidan och etablering ovan betydligt mer positivt samt att det då mest troligt öppnar upp för i första hand 2308.
Gap finns nu uppe vid  viktiga 2333.
Fortsatt stöd nere vid 2250 där etablering under öppnar upp för föregående rangebotten nere vid 2200. (2203-2191)