OMXS30 har kortsiktigt fastnat mellan 38,2% – 50% där jag hade hoppats på att vi skulle fått 2333 (61,8%) innan rekyl upp. Betydligt lättare att långa om vi varit kraftigt översålda samt täppt igen gap i kombination med test av 61,8%. Men som vanligt så får man inte allt man vill ha.
2387 och upp mot 2394 ser jag som fortsatt viktigt område där etablering ovan betydligt mer positivt samt att det då också mest troligt öppnar upp för gapfill uppe vid 2444.
Daily chart

På mindre timeframe så ser vi hur vi varit uppe och stämt av viktiga 2387. Stöd betydligt mer knepigt i det korta där vi har ett gap nere vid 2356 men i övrigt dåligt med stöd. Stöd av vikt fortsatt nere vid 2333-2328 och kan vi inte inom kort etablera oss ovan 2387-2394 så stor sannolikhet att vi kan stämma av 2333 området på nedsidan.