EURUSD ser intressant ut på chartet då den tagit sig hela vägen ner mot större 61,8% fibnivå där den stannat upp och konsoliderat i range under en lite längre period vilket vi nu brutit upp från.
Just nu befinner den sig uppe vid sitt första intressanta motstånd (1.1465 – 1.1500.)

Efter en längre konsolidering så kommer oftast en större rörelse och nu väldigt intressant att se om EURUSD kan inleda en lite mer positiv trend. Det som talar för det om än lite tidigt är att vi nu stannat upp och konsoliderat samt brutit upp på ovansidan av konsolideringen = nytt mönster samt gör ett seriöst försök att ta ut det fallande motståndet.
Dock behöver pris etablera sig ovan 1.15 för en mer positiv vy då om motstånd här håller emot så stor sannolikhet att vi kan komma ner hela vägen igen för att stämma av föregående stödområde nere vid 1.13.
Etablering ovan 1.15 öppnar upp för 1.16 området där nästa motstånd av vikt möter upp.