Bitcoin tog sig hela vägen ner till sitt större stödområde (Se föregående analys från 14 Jun) där den nu konsoliderat i ca en månads tid och gör nu ett försök att ta ut mindre motståndet vid 22k – 23k. Etablering ovan och bra odds för en större rörelse upp mot 29k där nästa större motståndsområde finns. Tror fortsatt på bra odds för att vi kommer se tvära kast mellan just 29k – 18k ett tag framöver.
Större viktigt område finns fortsatt uppe vid 29k där etablering ovan betydligt mer positivt då det öppnar upp för 44k.
Etablering under 18k rejält negativt då tidigare rörelsemönster under 18k sträcker sig ner mot 5k.
Weekly chart nedan