GULD väldigt intressant sett ur ett swingtrading-perspektiv där 1682 återigen testats av vilket är ett stort viktigt stöd. (1682-1670)
Dessa stödområden ger ofta en väldigt fin risk/potential och då framförallt vid ett första test då man har nära till stoppen (om pris etablerar sig under 1670) och ofta bra potential för en swing upp mot närmsta större motstånd vilket i detta fall är 1760.
1760 nu första intressanta motstånd att ha koll på.
Etablering under 1670 negativt och då klokt avvakta med lång position tills betydligt lägre nivåer alt att pris återigen etablerar sig ovan 1680 igen.
Daily chart