Nasdaq går likt övriga index starkt och har efter fyra dagars konsoliderande vid sitt större motstånd 12900-13000 nu brutit upp igen det.
Konsolidering ger oftast större rörelse då kraft hinner byggas upp. Nu intressant att se om 13500-13600 området kommer att testas av där även 200-MA möter upp och inte allt för otroligt att vi därifrån kommer att få en reaktion ner för ett återtest av 12900 området.
12940-12840 nu key på nedsidan där etablering under på daily chart betydligt mer negativt.
Dock bra odds att vi kommer se range här mellan 13500-13900 med tvära kast innan marknaden bestämmer sig.