Nasdaq fortsätter att gå starkt där större stöd respekteras och motstånd tas ut. Först om detta mönster bryts som edgen för en större rekyl ner kommer i spel. 
Närmsta motstånd av intresse finns nu uppe vid 13900 där även 200-MA möter upp.
Kortsiktigt så finns nu mindre stöd vid 13540-13466 där etablering under öppnar upp för större intressanta stödområdet nere vid 13325-13220 där vi nu också har fallande stöd (tidigare fallande motstånd).
För mer info se helgens videoanalys där jag går igenom dessa nivåer.