Nasdaq fortsätter att handlas svagt där nu även 50 dagars glidande medelvärde tagits ut. I det korta så behöver nu pris komma upp och etablera sig ovan 12500 igen för lite mer positivt vilket då öppnar upp för viktiga 12900 området där vi också har det fallande motståndet. Först om det området tas ut på ovansidan som det ser lite mer positivt ut i ett större perspektiv.
På nedsidan så har vi ett mindre stödområde vid 12160-12035 och därefter viktiga 11700 området.
Kan inte pris nu snabbt etablera sig ovan 12500 så mycket som talar för att vi i första hand kommer se ett test av 11700.